Velkommen til min hjemmeside

Dravedvej 2B, st., lejl. 20, 6240 Løgumkloster, Danmark


www.jens-kristian-krarup.dk

CV

1935

Født i Tv. Merløse, Holbæk.

1960

Cand. mag. fra Københavns Universitet med tysk som hovedfag og kristendomskundskab som bifag.

Lærer på Haslev Udvidede Højskole.

1964

Forstander Haslev Højskole.

1970

Forstander Løgumkloster Højskole.

1979

Hjemmegående husfar.

1981

Lektor i religionspædagogik, Præstehøjskolen, Løgumkloster.

Ordineret til præst i Folkekirken (evangelisk-luthersk).

Hjælpepræst ved Løgumkloster Kirke (-1985).

1992 

Rektor for Folkekirkens Pædagogiske Institut,

1996

Pensioneret.

bl.a.

Løgumkloster.

Det Danske Missionsselskab, formand 1985-91

Dansk Missionsråd, formand 1979-85

Museet Holmen Løgumkloster, formand 1978-87

Nordisk Kirkeprojekt

Ambergmonumentet, Løgumkloster

Refugiets Venner, formand 1996-2003

Løgumkloster Refugium 

Løgumkloster Miljøforening, formand 1974- ca. 1980

Unescos Nationalkommission

Den Danske  Folkekirkes mellemkirkelige Råd

Fællesudvalget vedr. Kristendomsundervisning

Det religionspædagogiske Udvalg i Løgumkloster

Udvalget for Kirkemusikuddannelsen i Løgumkloster

Klosterforum, Løgumkloster (konsulent)

Den Danske Klosterrutes Støtteforening/Foreningen Den 

Danske Klosterrute 2007-2010, herefter konsulent 

Særlige opgaver

bl.a.

Konsulent vedr. kirkeudvikling, Indien 1975.

Verdenskonference om mission og evangelisation, Melbourne 1980 (Kirkernes Verdensråd), delegat.

Det lutherske Verdensforbunds generalforsamling, Budapest 1984, delegat.

Det religionspædagogiske Studiecenter, Løgumkloster, 1985-92, leder.

Nordisk Kirkeprojekt, Museet Holmen Løgumkloster, 1981- ca. 93, 1998.

Publikationsvirksomhed

bl.a.

Oversættelser til Luthers Skrifter i Udvalg bd. 4. 1964,  2. udg. 1980.

Løgumkloster før og nu. 1973, 2. udg. 1974.

Løgumkloster. Guide gennem fortid og nutid. 1995.

Medforfatter: Nu skal I bare høre, en fortællebog om den kristne tro. 1989 ff. 3.. udg. 1. oplag 2014/15. Filmatiseret som TV-serie.

Den Danske Klosterrute: Gennem Sønderjylland til Ribe. 2006, 2. udg. 2007.

Den Danske Klosterrute: Fra Ribe til Viborg - med Hærvej og Søhøjland. 1. udg. 2007.

Den Danske Klosterrute: Fra Helsingør til Slangerup - med Eskilsø. 1. udg. 2010.

Den Danske Klosterrute: Fra Slangerup til Roskilde. 1. udg. 2010.

Den Danske Klosterrute: Fra Roskilde til Slagelse. 1. udg. 2012.

Den Danske Klosterrute: Fra Slagelse til Vordingborg. 1. udg. 2012.

Kloster Lügum. Lebendiges Kulturerbe. 1. udg. 2015.

Loegumkloster Church. A Living Cultural Heritage. 1. udg. 2015.

Løgumkloster Kirke. Levende Kulturarv. 1. udg. 2015

Redaktør:

Normkrise og holdningsdannelse. 1988.

Ud fra en gudstjenstlig sammenhæng, håndbog om indledende konfirmationsforberedelse. 1996. 

Værkstedspublikationer fra Folkekirkens Pædagogiske Institut.

Medredaktør: 

Løgumkloster-Studier 1978-84.

Børnegudstjeneste med højmessens grundtræk. 1984.

Religionspædagogik i Danmark. 1993.

Den Danske Klosterrute: Lolland-Falster. 2017 (koordinerende redaktør).

Større artikler: 

Th. Siebs og det tyske teatersprog som udtalenorm, i: Tale og Stemme. 1968.

Luthers dåbsliturgi og de danske ritualer for barnedåb og voksendåb, i: Dansk Teologisk Tidssskrift. 1983.

Fra protestantisk kloster til højskole, i: Tid til at plante, jubilæumsskrift Løgumkloster Højskole. 1985.

Desuden: 

Artikler om religionspædagogik, mission og økumeni samt kulturhistorie og pilgrimsvandring.