Publiceringsvirksomhed komplet

PUBLICERINGSVIRKSOMHED KOMPLET

Jens Kristian Krarup

Detaljeret liste

Udgave A

Senest ændret 25.6.2017 

A Forfatterskab kronologisk

B Redaktionsvirksomhed

C Radioudsendelser

D TV-udsendelser

A Forfatterskab kronologisk

1955

Tveje-Merløse Kirke (guide), udgivet af Tveje-Merløse sogns menighedsråd ca. 1955. Genoptryk indtil 1980’erne (?). 8 s. 

1956

”Den hvide rose” (om søskendeparret Scholl), Kristeligt Dagblad 16.5.1956, kronik.

1957

”Dansk-tysk i europæisk perspektiv”, Social-Demokraten  28.2.1957, kronik.

1960

”Internationalisme og Europabevægelse”, Haslev Udvidede Højskole (elevforeningsblad), december 1960, s. 4-6.

1961

Haslev Udvidede Højskole (elevforeningsblad). September 1961, s.1: ”Alle Guds gerninger begynder i stor svaghed og fuldendes i stor kraft (Martin Luther)”. December 1961, s. 3-5: ”Kirkens fremtid – forfald eller vækkelse?”.

1962

Haslev Udvidede Højskole (elevforeningsblad). Oktober 1962, s. 2-3: ”Siden sidst”; tillæg s. 3-6: ”Højskolen og det internationale”. December 1962, s. 5-7: ”Samtale med fru Pagh Petersen”.

”Højskolen og det internationale”, Folketidende 3.10.1962, kronik.

1963

Den Udvidede Højskole, Haslev (elevforeningsblad, tidligere ”Haslev Udvidede Højskole”). 1963 nr. 6, september-oktober, s. 6-7: ”Bag kulisserne. På besøg hos bogtrykker Nielsen i Haslev”;  s. 9: ”Portrættet” (Jens A. Nielsen). 1963 nr. 8, december, s. 16-17: ”optima”.

1964

Haslev Højskole (elevforeningsblad). Oktober 1964, s. 1: ”Gud alene æren”. December 1963, s. 4: ”Kristi Fødselsfest”.

Oversættelser i Luthers Skrifter i Udvalg, bind IV, Evangelium og samfundsliv, red. Torben Christensen, Gads Forlag, 1. udgave 1964,: ”Om lydighed mod statsmagten”, ”En fredsappel i anledning af de schwabiske bønders tolv artikler”,”Imod bøndernes røver- og morderbander”, ”Åbent brev om det skarpe skrift imod bønderne”, ”Kan soldater også have Guds nåde?”, Om forretningsvirksomhed”, ”Til rådsherrerne i alle Tysklands byer om deres pligt til at oprette og drive kristelige skoler”, ”En appel til ridderne af den tyske orden om at opgive den falske kyskhed og gribe til den sande, ægteskabelige kyskhed”. 2. udgave, se under 1980!

1965

Haslev Højskole (elevforeningsblad). Februar 1965, s. 10-11: ”Hjemme fra skolen”. April 1965, tillæg s. 1-3: ”Fluernes herre”. Juni 1965, s. 2-3: ”Fra arbejdspladsen”. August-september, s. 5: ”Siden sidst”. Julen 1965 (december), s. 3: ”Violet eller rød?”.

1966

”Det kulturelle i forholdet mellem Indre Mission og dens højskoler”, Kristeligt Dagblad 29.6.1966, kronik.

Haslev Højskole (elevforeningsblad). ”Hjemme fra skolen”: februar 1966, s. 5; maj 1966, s. 2; juli 1966, s. 5; august 1966, s. 2; september 1966, s. 5.

Haslev Højskole 1891-1966 (jubilæumsskrift, 16 s., særnummer af Haslev Højskoles elevforeningsblad 1966 nr. 7-8). Tekst: Jens Kristian Krarup. Redaktionsudvalg: Helge Andersen, Vagn Rask Andresen og Jens Kristian Krarup.

”Højskolen i tiden”, Indre Missions Tidende, 30.6.1966, 113. årgang nr. 44., s. 620-621.

Kristendom – for og imod. 6 bibeltimer over Jesu bjergprædiken, udgivet af KFUM og KFUK på De Unges Forlag, uden år (ca. 1966), 13 s.

1967

Andagter i fire numre af bladet DMS-kredsen, Det Danske Missionsselskab, 1967.

Haslev Højskole (elevforeningsblad). Marts 1967, s. 2: ”Betragtninger”. ”Hjemme fra skolen”: marts 1967, s. 5; maj 1967, s. 5; juni 1967, s. 2; august 1967, s. 5; november 1967, s. 5-6. December 1967, s. 4: ”Himlens lys”.

”Vækkelserne og folkehøjskolen”, Kristeligt Dagblad 5.8.1967, kronik.

”Vækkelsesskolerne i vor tid”, Kristeligt Dagblad 7.8.1967, kronik.

1968

Haslev Højskole (elevforeningsblad). Februar 1968, s. 3-4, 8: ”Velkomsttale til forårshold 68”. ”Hjemme fra skolen”: februar 1968, s. 5-6; marts 1968, s. 5-6; maj 1968 s. 5-6; juni 1968, s. 9-10; august 1968, s. 5-6; oktober 1968 s. 5-6; november 1968, s. 4-5. Maj 1968, s. 8: ”Formanden fylder 60”. December 1968, s. 3: ”Ydmyghedens dyb”.

”Højskolernes struktur. Åben brevveksling mellem højskoleforstanderne Jens Kr. Krarup, Haslev, og Sune Andresen, Engelsholm Højskole”, Kristeligt Dagblad 26.7.1968.

”Israel og folkeslagene”, Sygeplejerskernes Missionsforbunds Blad, nr. 1, januar 1968, s. 6-11.

”Kritisk partnerskab med autoriteterne”, Kristeligt Dagblad 9.3.1968, ”Randbemærkning”.

”Kristus og folkeslagene”, Sygeplejerskernes Missionsforbunds Blad, nr. 2, februar 1968, s. 19-22.

”Lidt om Haslev”, Kirkenyt for Haslev og Frerslev Sogne 26. årgang, september 1968, s. 4-5; november 1968, s. 4-5.

”Th. Siebs og det tyske teatersprog som udtalenorm”, Tale og Stemme 1968 nr. 2, s. 71-80. Foredrag i Modersmålselskabet 1961.

1969

Haslev Højskole (elevforeningsblad). ”Hjemme fra skolen”: februar 1969 s. 5-6; marts 1969 s. 5-6; april 1969 s. 5-6; juni 1969 s. 9-10; august 1969 s. 5-6; oktober 1969 s. 5-6; december 1969 s. 4-5. November 1969, s. 3-4: ”En ny opgave for højskolen?”.

1970

Haslev Højskole (elevforeningsblad), nr. 2, april 1970, s. 5-6: ”Hjemme fra skolen”; nr. 3, juni 1970, s. 5, 19: afskedsartikel.

Løgumkloster Højskole – Bibelhøjskolen (elevforeningsblad), 9. årg. Nr. 2, april 1970, s. 3: ”Vores nye forstanderpar”. Nr. 5, oktober 1970, s. 4-5: ”Fra skolen”. Nr. 6, december 1970, s. 4-10: ”Trænger kirken til fornyelse. Foredrag ved elevstævnet 1970”.

”Idéhøjskole i et pluralistisk samfund”, Højskoledebat 1970 nr. 2, s. 5-7.

”Hvad med det vi ikke forstår i Bibelen?”, Urnehoved, udgivet af KFUM og KFUK i Aabenraa-Tønder Kreds, 11. årg., nr. 4, oktober 1970, s. 3.

”Kirkelige akademier. Et initiativ, vi stadig venter på i Danmark”, Berlingske Tidende 25.1.1970, Kirken ude og hjemme, s. 8.

1971

Løgumkloster Højskole – Bibelhøjskolen (elevforeningsblad), 10. årg. Nr. 1, februar 1971, s. 3-4: ”Folkehøjskole i dag”. Nr. 2, april 1971, s. 3-4: ”Rund fødselsdag” (Irene Jul Nielsen); s. 5-6: ”Nyt fra skolen”. Nr. 4, august 1971, s. 7: ”Velkommen til ny lærer” (Holger Lissner). Nr. 6, december 1971, titel: ”Ordet går og Skriften står”, mindeskrift for S. Jul Nielsen, s. 1: ”Til minde om S. Jul Nielsen”.

”Højskolen - sognets medarbejder?”, Episkopet 1971 nr. 3, s. 1-3.

”De frie skolers frihed er ikke noget selvfølgeligt”, Efterskolen, udgivet af De Frie Ungdoms- og Efterskoler, 4. årg. nr. 5, oktober 1971, s. 71-73.

”Mission i dag og i morgen”, sammendrag af foredrag ved Sudanmissionens årsmøde 29.8.1971, Kredsbrev nr. 10, 1971, udgivet af Dansk Forenet Sudanmission, s. 5-9.

1972

Løgumkloster Højskole – Bibelhøjskolen (elevforeningsblad), 11. årg. ”Fra skolen”: nr. 1, februar 1972, s. 4-5; nr. 2, april 1972, s. 3-4. Nr. 3, juni 1972, s. 3: ”N.J. Rald in memoriam”. Nr. 4, august 1972, s. 3-5: ”Ved et (lille) sporskifte” (Agnes Tange). Nr. 6, december 1972, s. 2: ”799 år efter”; s. 14-15: ”Siden sidst”.

”Folkehøjskole og bibelskole”, Jydske Tidende, juni (?) 1972. Læserbrev.

”Mission i dag og i morgen”, Bring Lys, udgivet af Kvindelige Missions Arbejdere, 70. årg. nr. 2, maj 1972, s. 11-16. Som 1971, se ovf.

”Ny og gammel salmesang drøftet i Løgumkloster”, Kristeligt Dagblad 21.11.1972.

”Søndagsprædiken: Påskebudskabet”, Berlingske Tidende 2.4.1972.

1973

Profil (udgivet af Løgumkloster Højskole og Løgumkloster Højskoles Elevforening, tidligere titel: ”Løgumkloster Højskole-Bibelhøjskolen”). ”Løgumklosterkrønike”: 1973 nr. 2, s. 6-7; 1973 nr. 3, s. 4-5; 1973 nr. 4, s. 5; 1973 nr. 5, s. 10.

Bibelforedrag på KFUMs Soldatermissions lederkursus april 1973, nedskrift fra båndoptagelse, udgivet af KFUMs Soldatermission. Tekster fra Johannesevangeliet: ”Tegnene”, ”Frelsen”, ”Menigheden”, i alt  23 s.

”Evangelisk-luthersk kristendom understreger at Gud er menneskets ven. Aktuelle bibelske og kirkelige spørgsmål 3”, Ung Verden, udgivet af KFUM og KFUK i Danmark, 1973 nr. 9, november, s. 235-236.

Løgumkloster før og nu – med fører gennem kirke og kloster, by og egn, stencileret egenudgivelse, 1. udgave, 1. oplag 1973, 74 s. 2. oplag 1973 , 76 s. (med rettelser).

1974

Profil (udgivet af Løgumkloster Højskole og Løgumkloster Højskoles Elevforening). ”Løgumklosterkrønike”: 1974 nr. 1, s. 6; 1974 nr. 2, s. 6; 1974 nr. 3, s. 5-6; 1974 nr. 5, s. 4-5; 1974 nr. 5, s. 2-3: ”Vi er ikke alene. Tale ved højskoleholdets afslutning 30. maj 1974”.

”Kristus er vor fred. Prædiken ved Missionsfesten i Christiansfeld 11. maj 1975”, BDMnyt, udgivet af Brødremenighedens Danske Missionsforening, 132. årg. nr. 11, november 1974, s. 133-136.

Løgumkloster før og nu. Med fører gennem kirke og kloster, by og egn, 2. udgave, 1. oplag, Klosterforlaget (eget forlag) 1974, kortskitser ved Sten Krarup, 94 s.

I Løgumklostersangbogen, Salmer og sange fra vor tid, Løgumkloster Højskole, 1. udgave 1974. Forord. Oversættelser: nr. 39 Fyldt af glæde over livets under (Sveinn Ellingsen), nr. 48 De lånte en krybbe (Nils Bolander m.fl.), nr. 82 Tung og kvalfuld hviler hele verdens nød på Jesu hjerte (Anders Frostenson), vers 3.

2. udgave, 1. oplag, 1974: Salmer og sange fra vor tid, Løgumklostersangbogen.

”Nye salmer fra Løgumkloster”, bl.a. i Flensborg Avis 12.12.1974.

”Penge er ikke alt, men alligevel...”, Evangeliet til verden (årbog for Det Danske Missionsselskab) 1974, s. 14-19.

”Tre mill. mangler” (om indsamling til Det Danske Missionsselskab), Bornholms Tidende 16.1l.1974, m.fl.

1975

Profil (udgivet af Løgumkloster Højskole og Løgumkloster Højskoles Elevforening). 1975 nr. 3 (titel: ”Løgumkloster Højskole 1974-75), s. 3-6: ”Løgumklosterkrønike. Hvordan det gik og går. Årsberetning”. 1975 nr. 4, s. 6: ”Mette Bork Hansen” (mindeord).

”Løgumkloster Miljøforening”, Miljø i Løgumkloster, udgivet af Løgumkloster Miljøforening 1975, redaktion: Jens Kristian Krarup, s. 7-8.

”Skolens og kirkens kristendomsundervisning”, Haderslev Stiftsbog 1975, s. 30-41.

1976

Profil (udgivet af Løgumkloster Højskole og Løgumkloster Højskoles Elevforening). 1976 nr.1, s. 2-3: ”Kirkeindvielse i Arcotkirken. Situation fra en Indiensrejse efteråret 1975”; s. 6: ”Mindeord” (Knud Frederiksen). ”Løgumklosterkrønike”: 1976 nr. 2, s. 6; 1976 nr. 4, s. 5-7. 1976 nr. 5, s. 5-6: ”Fra skolen”; s. 6: ”Omkring Bethlehem”.

”Academy work in Denmark”, Information Letter IV/July 1976, udgivet af sammenslutningen af europæiske kirkelige akademier, 2 s.

”Hus forbi” (debat), Kristeligt Dagblad 25.10.1976.

”Omkring en gammel klosterkirke”, Mænd og Mission, udgivet af Den Kristne Lægmandsbevægelse LYM, 1976 nr. 5, juni, s. 76-81.

”Rapport om et studieprogram i Indien”, Evangeliet til verden (årbog for Det Danske Missionsselskab) 1976, s. 39-45.

”300 vægtige sider om dåbsundervisning”. Anmeldelse af E. Thestrup Pedersen: ”Dåb og dåbsundervisning i folkekirken: Nogle principielle overvejelser”, Unitas Forlag, 1976. Kristeligt Dagblad 16.10.1976, kronik.

1977

Træf (udgivet af Løgumkloster Højskole og Løgumkloster Højskoles Elevforening, navneskift fra Profil). 1977 nr. (2-)3 (titel: ”Løgumkloster Højskole 1976-77”), s 2-3: ”Med Bibelen som fundament”. 1977 nr. 4, s. 5: ”J. Th. Arnfred” (mindeord), s. 5; s. 6: ”Løgumklosterkrønike”.

”Bygningsbevaring i Løgumkloster Kommune”, Årsskrift 1976/77, Historisk Forening for Løgumkloster Kommune, 1977, s. 4.

”Den pædagogiske opgave i folkekirken”, Økumenisk Nyt, udgivet af Det økumeniske Fællesråd, 1977 nr. 1, 2 s.

”Indiske rejsebilleder”. Artikelserie i Dansk Missionsblad 1977. Nr. 2, s. 10-12: ”Landsbyen”; nr. 4, s. 19-20: ”Næst efter Gud”; nr. 6, s. 20-22: ”Visitats”; nr.  s. 20-22: ”Det helllige bjerg”, med korrektion i nr. 11, s. 20: ”En misforståelse”; nr. 10, s. 10-13: ”Neyveli – opbruddets by”.

”Løgumkloster Højskole”, Ung Verden, udgivet af KFUM og KFUK i Danmark, 1975 nr. 8, s. 222-223.

”Menighedsrådsmedlemmer drøfter ny gudstjeneste”, Menighedsrådenes Blad 1977 nr. 2, s. 31-33 og nr. 3, s. 57-59.

”Statement for the issuegroup: Mission crossing cultural boundaries”, VIth Assembly of the LWF 1977, dansk og engelsk udgave. Rekvireret forberedelsesmateriale til Det Lutherske Verdensforbunds  generalforsamling i Daar-es-Salaam.

1978

Træf (udgivet af Løgumkloster Højskole og Løgumkloster Højskoles Elevforening). 1978 nr. 1, s. 4-5: ”Karen Ellegaard i forbifarten”; s. 6-7: ”Løgumklosterkrønike”; s. 7: ”Th. Geil død”. 1978 nr. 4-5 (titel: ”Løgumkloster Højskole årsskrift 1978”), s. 13-14: ”Udgang og indgang”.

Oversættelser. Løgumkloster Studier, bd.1, Festskrift til Olga Bartholdy på 80-årsdagen 20. Juli 1978, redaktion: Niels Sterum, desuden Frede Gotthardsen og Jens Kristian Krarup, udgivet af Refugiets Kulturforening, Løgumkloster 1978. Jürgen A. Wissing: Betragtninger vedrørende tekniske anlæg i Løgum Kloster, s. 136-157 (oversættelse fra tysk); resuméer fra dansk til tysk s. 158-159, 162-163).

”Til glant aften på skolen”, Trekanten, kontaktblad ved Løgumkloster Kommuneskole 8. årg. nr. 1, februar 1978, s. 6-7.

1979

Træf (udgivet af Løgumkloster Højskole og Løgumkloster Højskoles Elevforening). 1979 nr. 1, s. 3: ”Waage Beck” (mindeord).

”Højskolen og årene efter ungdomsoprøret”, Ribe Stiftsbog 1979, s. 52-58.

”Kirkespalten”, Løgumkloster Avis/Digeposten 30.5.1979.

1980

”En refleksion over Gudsriget nu og i fremtiden”*, Mission and Evangelism, Nordiska Ekumeniska Institutet, Sigtuna, Sverige, 1980 nr. 3-4, september, s. 3-5.

”Indtryk fra Melbourne”, Kristeligt Pressebureau 23.9.1980, s. 2-3.

”Indtryk fra Melbourne”, Sudan, udgivet af Dansk Forenet Sudan Mission, 1980 nr. 9, s. 6-9.

”Mission i 80’erne”, foredrag på Det Danske Missionsselskabs landsstævne i Tarm, Dansk Missionsblad 1980, 147. årg., juni, s. 7-10.

Oversættelser i Luthers Skrifter i udvalg, bind IV, Evangelium og samfundsliv, red. Torben Christensen, 2. udgave 1980, Forlaget Aros: ”Om lydighed mod den verdslige øvrighed”, ”En fredsappel i anledning af de schwabiske bønders tolv artikler”,”Imod bøndernes røver- og morderbander”, ”Åbent brev om det skarpe skrift imod bønderne”, ”Kan soldater også have Guds nåde?”, Om forretningsvirksomhed”, ”Til rådsherrerne i alle Tysklands byer om deres pligt til at oprette og drive kristelige skoler”, ”En appel til ridderne af den tyske orden om at opgive den falske kyskhed og gribe til den sande, ægteskabelige kyskhed”. (1. udgave, se 1964).

Oversættelse. Løgumkloster Studier bd. 2, redaktion: Niels Sterum, desuden Frede Gotthardsen og Jens Kr. Krarup, udgivet af Refugiets Kulturforening og Historisk Forening for Løgumkloster Kommune, 1980. Jürgen A. Wissing: Løgumkloster i de første årtier efter reformationen. Overvejelser vedrørende Løgumkloster amts inventarlister fra 1566 og 1587, s. 101-128 (oversættelse fra tysk).

”På vej mod Melbourne”, Mission Nordisk Missionstidsskrift 1980, 91. årg. nr.1, s. 2-5.

”Verdensmissionskonferencen 1980 i Melbourne”, Dansk Kirkeliv 1980-1981, 1980, s. 59-75.

”Verdensmissionskonferencen i Melbourne 1980”, Økumenisk Nyt 1980.

1981

”Hjælp nødvendig” og ”Hjælp!”, indsamlingsappel fra Folkekirkens Missionsråd, hhv. Jydske Tidende 18.12.1981 og By og Land (Skærbæk) 21.12.1981.

”Indsigelse” (debat med Kr. Friis), Indre Missions Tidende årg. 128, 1981, s. 624.

”Kirkespalten”, Løgumkloster Avis/Digeposten 1981: 8.7., 22.7., 29.7., 5.8.

”Lærebøger og arbejdsformer i konfirmationsforberedelsen”, Kritisk Forum for Praktisk Teologi 1981 nr. 6, s. 56-68.

”Mission under korset, verdensmissionskonferencen i Melbourne 1980”, Ribe Stiftsbog 1981, s. 11-18.

1982

”Dansk Missionsråd 1981”, Mission Nordisk Missionstidsskrift 1982, 93. årg. nr. 2, s. 60-63.

”Den kirkelige voksenundervisnings funktion og hensigt i en sognekirkelig sammenhæng”, Præsteforeningens Blad, 1982 nr. 4, 29. januar, s. 53-59.

”Kirkespalten”, Løgumkloster Avis/Digeposten 15.12.1982.

”Mission og evangelisering”, i Kirkernes Verdensråd – fællesskab og samarbejde, Tema 3-1982, udgivet 1982 af Det Økumeniske Fællesråd, Dansk Missionsråd, Folkekirkens Nødhjælp og Den Danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd, s. 5.

”Udvidet museumsprogram på Holmen”, Refugievennen årg. 4, november 1982, s. 16-18.

1983

”Dansk Missionsråd 1982”, Mission Nordisk Missionstidsskrift 1983, 94. årg. nr. 2, s. 62-66.

”Kirkernes Verdensråd og dets kritikere”, Kristeligt Dagblad 12.10.1983, kronik.

”Luthers dåbsteologi og de danske ritualer for barnedåb og voksendåb”, Dansk Teologisk Tidsskrift 46. årg., 1983, s. 81-106.

”Mission og folkekirke”, Kristeligt Dagblad 10.6.1983, ”Randbemærkning”.

”Museet Holmen i Løgumkloster”, Sønderjysk Folkedans 15. årg. nr. 31, 1983, s. 1-2.

”Nordisk Kirkeprojekt”, Menighedsrådenes Blad 61. årg. nr. 4, 1983, s. 120-121.

”Nordisk Kirkeprojekt – en nyhed i Løgumkloster”, Refugievennen 5. årg., september 1983, s. 12-15.

1984

”Dansk Missionsråd 1983”, ved Jens Kristian Krarup og Flemming Kramp, Mission Nordisk Missionstidsskrift 1984, 95. årg. nr. 2, s. 57-64

”En plet på folkestyret”. Læserbrev 1984 til Vestkysten, Jydske Tidende, Aktuelt.

”Håb i Budapest”, Haslev Højskole (elevforeningsblad) december 1984, nr. 4, side 8-11.

”Håb og mission”, Sudan nr. 10, 1984, side 9-11.

”Ingen store visioner, men mange små håb...”, Santalpostennr. 9, september 1984, s. 12-13.

”Kirkespalten”, Løgumkloster Avis/Digeposten 1984: 15.2., 6.6. (”I festens hus”), 12.9. (”Håbets børn”).

”Mange små håb i Budapest”, Kristeligt Pressebureau 20.8.1984, 2 s.

”Om arbejdsgrupperne”, i I Kristus -  håb for verden. Vejen over Budapest. En arbejdsbog omkring Det lutherske Verdensforbunds 7. generalforsamling i Budapest 22. Juli – 5. August 1984, redaktion: Mogens Hansen, Peter Lodberg, Asger Sørensen, udgivet af Det mellemkirkelige Råd, s. 49-54.

I Pædagogik og Kirke nr. 1/1984, fotokopieret tidsskrift, redigeret og udgivet af Jens Kristian Krarup, Præstehøjskolen, Løgumkloster, s. 1-2: ”Konfirmationsforberedelsen i Lolland-Falster Stift”; s. 2-6: ”Konfirmation og konfirmationsforberedelse i udviklingspsykologisk perspektiv (efter Erik H. Erikson)”; s. 7: ”Litteratur til konfirmation og konfirmationsforberedelse”; s. 8-14: ”Et nyt konfirmandmateriale. Ulla Sandbæk og Elisabeth Uldall: I virkeligheden”.

Nr. 2/1984, s. 16-19: ”To nye konfirmandbøger. Vejen – en arbejdsbog for konfirmander. David F. Olson: Hvad tænker du selv?”

1985

”Den kirkelige voksenundervisning i sognet. Nogle didaktiske og metodiske overvejelser”, Kritisk Forum for Praktisk Teologi 1985 nr. 21, s. 5-16.

”Fra protestantisk kloster til højskole”, i: ...tid til at plante (Løgumkloster Højskoles 25 års jubilæumsskrift), redigeret af Harald Nielsen, Løgumkloster Højskole 1985, s. 9-46.

”Grundtviginspirationen i dansk ydre missions historie”, Under Guds Ord nr. 277, 1985, 4 s.

”Kirken – miljø for hele mennesket, paneldrøftelse på Nordisk Kirkesagskonference”, ved Carl-Göran Bergman, Jens Kristian Krarup m.fl. Kirkefondets årbog 1984-85, s. 52-63.

”Kirkespalten”, Løgumkloster Avis/Digeposten 6.3.1985.

”Kristen mission blandt muslimer – kan det betale sig”, Dansk Missionsblad 1985 nr. 12, s. 5-7.

”Missionsrådet 1984”, Mission Nordisk Missionstidsskrift 1985, 96. årg. nr. 2, s. 55-56.

”Til lykke” (Løgumkloster Højskoles 25 års jubilæum), Træf (Løgumkloster Højskoles blad) 1985 nr. 5/6, s. 3.

1986

Andagt i Dansk Missionsblad, 1986 nr. 12.

”Debatoplæg til forsøgsordning med en indledende konfirmationsforberedelse på 4. klassetrin”, af Henrik Christiansen, Herluf Eriksen, K. Jordansen, Jens Kristian Krarup, Helge Skov. Præsteforeningens Blad årg. 76, nr. 6, 1981, s. 86-87.

” ’Den religionspædagogiske bølge’ og Løgumkloster”, Ribe Stiftsbog 1986, s. 62-70.

Refugievennen 1986 nr. 2 (25 års jubilæumsskrift), s 7-11: ”Fra idé til virkelighed” (Løgumkloster Refugiums forhistorie); s. 30-31: ”Museet Holmen Løgumkloster”.

”Fra protestantisk kloster til højskole”, aftryk fra bogen ...tid til at plante, Løgumkloster Højskole 1985, s. 9-46. I ”By og Land” (ugeavis i Skærbæk) 1986: 8.1. s. 9; 15.1. s. 12-13; 22.1. s. 6; 29.1. s. 8-9; 5.2. s. 11.

”Grundtvig og Mission”, aftryk af artiklen ”Grundtviginspirationen i dansk ydre missions historie”, 1985. I Santalposten 91. årg.: nr. 3, marts 1986, s. 3-7; nr. 4, april 1986, s. 6-8.

”I taknemlighedens tjeneste”, Dansk Missionsblad 1986 nr. 12, s. 3.

”Kirkens ansvar i den tredje verden”, I Håbets Tjeneste, orienteringshæfte for unge, særnummer af Kirken Arbejder, udgivet af Dansk Missionsråd, januar 1986, s. 2.

Siloam Kirkes 100-årsjubilæumsskrift, Tirukoilur, Arcot, Indien: hilsen.

1987

”Arbejdsudvalgene præsenterer sig”, Dansk Missionsblad 1987 nr. 8, s. 16-17.

”Den kristne børnelærdom, Luther og Folkekirken i dag”, Dansk Kirkeliv 1987-1988, 1987, s. 85-95.

”Missionsselskabernes forhold til Folkekirken og til hinanden”, Mission Nordisk Missionstidsskrift 98. årg. nr. 2, juni 1987, s. 9-10, 15-17.

”Tendenser i konfirmationsforberedelsen”, Præsteforeningens Blad 77. årg. nr. 33, 14.8.1987, s. 617-625.

”Udviklingslinier i kirkens verdensmission”, Teologisk Forum 1987 nr. 5, tillæg til Kristeligt Dagblad 18.5.1987, s. 1-4.

1988

”Bibeltime. Mattæusevangeliet kapitel 28, vers 16-26”, DMS-kredsen 1989, udgivet af Det Danske Missionsselskab.

”Duelige? Tanker ved DMS’ formand Jens Kristian Krarup” (andagt), Dansk Missionsblad 1988 nr. 4, s. 3.

”Ester Kappelgaard og Løgumkloster” (mindeord), Digeposten/Løgumkloster Avis (ugeavis) 5.1.1988, s. 12.

”Konfirmation og konfirmationsforberedelse i udviklingspsykologisk perspektiv”, Præsteforeningens Blad 1988 nr. 44, s. 833-836.

”Kristendom i skolen – for folkets skyld”, kronik i Kristeligt Dagblad 4.1.1988 og Jydske Tidende 6.1.1988.

”Kristendomsfag i skolen”, Vestkysten 4.1.1988.

”Lad os dog fremme godt samarbejde. Åbent brev til Indre Missions formand”, Kristeligt Dagblad juni 1988.

Lederartikler i Dansk Missionsblad 1988. Nr. 8, s. 2: ”Folkekirken og missionsorganisationerne”; nr. 9, s. 2: ”Sammenlægning af missionsselskaber?”; nr. 11, s. 2: ”Hurra for frivilligheden”; nr. 12, s. 2: ”Menighedsrådene og ydre mission”.

”Om Det religionspædagogiske Studiecenter i Løgumkloster”, i: Normkrise og holdningsdannelse, samarbejdsmuligheder i forholdet folkeskole-folkekirke, oplæg ved 4. Religionspædagogiske Seminar i Løgumkloster, red. Jens Kristian Krarup, Det religionspædagogiske Studiecenter, Løgumkloster, 1988, s. 95-96.

”Professor Jürgen A. Wissing er død”, Digeposten/Løgumkloster Avis (ugeavis) 22.11.1988.

”Spiritualitet og kirkepædagogik”, Teologisk Forum 1988 nr. 8, Tillæg til Kristeligt Dagblad 22.8.1988

”Tak til Knud Sørensen”, Dansk Missionsblad 1988, nr. 8, s. 15.

1989

”Lad os dele livet! Prædiken ved indledningsgudstjenesten på DMS’ landsstævne 7. okt. 1989”, missionskronik i Dansk Missionsblad 1989 nr. 12, s. 24-27.

Lederartikler i Dansk Missionsblad 1989. Nr. 2, s. 2: ”Blå øjne og ansvarlighed”; nr. 5, s. 2: ”På given foranledning”*; nr. 8, s. 2: ”125 år og ind i tredje fase”; nr. 9, s. 2:”Gældskrisen”;   nr. 11, s. 2: ”Lad os dele livet”; nr. 12, s. 2: ”Til lykke, Indien”.

”Mindeord” om Olga Bartholdy, Kristeligt Dagblad 22.8.1989 + diverse aviser.

Nu skal I bare høre. En fortællebog om den kristne tro, af Jens Kristian Krarup, Ingrid Schrøder-Hansen og Erik Ågård, illustreret af Kirsten Raagaard, 1. udgave 1. oplag, Lademanns Læremidler 1989, 80 s. Efterfølgende udgaver og oplag, se afsnittet ”Gennemgående” sidst i bibliografien. Filmatiseret 1993 til DR TV, se afsnittet ”TV- serier” i afsnit D nedenfor!

1990

”Kristendomsundervisningens svar i værdikrisens tidsalder”, Vor Skole, udgivet af Landsforeningen Kristelig Forældre- og Lærerforening, 53. årg. nr. 1, februar 1990, s. 1-10.

Lederartikler i Dansk Missionsblad 1990. Nr. 2, s. 2: ”Ung i DMS”; nr. 5, s. 2: ”Håbet er lysegrønt”; nr. 8, s. 2: ”Missionærudsendelser”; nr. 9, s. 2: ”Denne ulidelige mission”; nr. 11, s. 2: ”Hvad med kineserne?”; nr. 12, s. 2: ”Vi er rigere end jer!”.

”Partnerskab uden grænser”, Dansk Missionsblad 1990 nr. 4, s. 2.

”Sammenlægning af folkekirkelige missionsselskaber?”, Mission Nordisk Missionstidsskrift, 101. årg. nr. 2, 1990, s. 6-10.

1991

”Billedbetragtning i undervisningen. Med Walter Habdanks træsnit som eksempel”, Præsteforeningens Blad årg. 81, nr. 38, 1991, s. 729-733.

Billedbetragtning i undervisningen. Med Walter Habdanks træsnit som eksempler, udgivet af Museet Holmen Løgumkloster som undervisningsvejledning til museets vandreudstilling ”Walter Habdank. Træsnit om lidelse og håb”, 1991, 11 s.

”Forslag til ritual for missionærudsendelse i folkekirken”, Mission Nordisk Missionstidsskrift, 102. årg. nr. 2, juni 1991, s. 20-23.

Forord til Det Danske Missionsselskabs studiehefte Befri de fangne, 1991.

Hört mal her! Ein Buch mit Geschichten vom christlichen Glauben, übersetzt von Ulrich Vogel, kopieret privat udgivelse 1991 på foranledning af pastor Jan Nielsen til brug for tysksprogede medlemmer af den danske menighed på Sild, Sydslesvig, 39 s. Oversættelse af Jens Kristian Krarup, Ingrid Schrøder-Hansen og Erik Ågård: Nu skal I bare høre. En fortællebog om den kristne tro, 1989 ff.

Lederartikler i Dansk Missionsblad 1991. Nr. 2, s. 2.: ”DMS i 90’erne”; nr. 3. s. 2: ”Kom, Helligånd”.

”Lidelse og håb”, i: walter habdank, 1. udgave 1. oplag, s. 2. Redaktion og oversættelser ved Jens Kristian Krarup, Museet Holmen Løgumkloster 1991, 16 s.

1992

”Forsøgsordningen med indledende konfirmationsforberedelse”, Præsteforeningens Blad, 82. årg. nr. 32, 1992, s. 625-631.

1993

Opfølgende konfirmandarbejde. Rapport fra konference i Løgumkloster 24.-27. maj 1993, redaktør: Viggo Ernst Thomsen, Folkekirkens Pædagogiske Institut, Løgumkloster, 1993, s. 7-10: ”Blå mandag – og hvad så?”; s. 29: ”Ungdomsgudstjenester ifølge det nye alterbogstillæg”.

Generelt arbejdsprogram for Folkekirkens Pædagogiske Institut 1993. Udgivet af Folkekirkens Pædagogiske Institut, Løgumkloster, 1993, 10 s.

”Præstehøjskolen og Folkekirkens pædagogiske Institut”. Religionspædagogik i Danmark. En håndbog redigeret af Jens Kristian Krarup, Nina Tange Kristensen, Birgitte Larsen og Viggo Ernst Thomsen, Materialecentralen Religionspædagogisk Center, Frederiksberg, 1993, s. 68-70.

Rapport vedrørende forsøg med indledende konfirmationsforberedelse (dåbsoplæring) 1987-1993. Afgivet af det af Kirkeministeriet den 15. juli 1987 nedsatte udvalg til afvikling af forsøgsordningen, 1993. Kirkeministeriet. Medforfatter.

1994

”Et nyt redskab i kirkens kristendomsformidling”, NEO Nordisk Ekumenisk Orientering, udgivet af Nordiska ekumeniska rådet, Uppsala, 1994 nr. 3, november, s. 9-10.

”Hus forbi!”, Dansk Kirketidende 1994, årg. 46 nr. 21, s. 326 (debat med Jens Ole Henriksen om indledende konfirmationsforberedelse).

”Hvad er dogmatik?” (båndudskrift af samtale 10.1.1993 mellem Mogens Hansen og Jens Kristian Krarup i Danmarks Radio Program 1), Det dogmatiske værksted, Danmarks Radios Forlag og Dialogcentrets Forlag 1994, s. 9-16.

”Folkekirkens undervisning og forventninger til skole-kirke-samarbejdet”, Præsteforeningens Blad, 84. årg. nr. 33, 1994, s. 657-661. Også i: Perspektiver og muligheder i skole-kirke samarbejdet. Oplæg på konference om skole-kirke samarbejde på Nyborg Strand januar 1994, red. Birgitte Thyssen, Folkekirkens Pædagogiske Institut, Løgumkloster, 1994, s. 6-10.

Nu skal I bare høre. En fortællebog om den kristne tro, af Jens Kristian Krarup, Ingrid Schrøder-Hansen og Erik Ågård, illustreret af Kirsten Raagaard,  2. udgave, 1. oplag, Alinea 1994, 80 s.  Andre udgaver og oplag, se afsnittet ”Gennemgående” sidst i bibliografien.

”Nu skal I bare høre”* (om bogen Nu skal I bare høre, af Jens Kristian Krarup, Ingrid Schrøder-Hansen og Erik Ågård 1989 ff.), Menighedsrådenes Blad 1994 nr. 6, s. 38.

”Samarbejdet mellem skole og kirke”, Skole og kirke i samarbejde, rapport fra orienteringsmøde på Nyborg Strand 02.oktober 1993, Folkekirkens Pædagogiske Institut, Løgumkloster, 1994, s. 7-10.

”Samarbejdet mellem skole og kirke”, Præsteforeningens Blad, 84. årg. nr. 9, 1994, s. 184-187.

”Ved verdens ende – og alligevel et midtpunkt”, Sognenyt Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg 1994 nr. 1, marts-april-maj, s. 7-9.

”Ydre missions plads i folkekirken”, Kirke - Mission – Folkelighed, udgivet i anledning af biskop Thorkild Græsholts 25 års jubilæum som biskop over Lolland-Falster Stift den 1. juni 1994, s. 20-25.

1995

Indledning til: Katekismus for vor tid?. Konferenceoplæg og artikler, red. Jens Kristian Krarup, Folkekirkens Pædagogiske Institut, Løgumkloster, 1995, s. 3.

Løgumkloster. Guide gennem historie og nutid, kortskitser ved Sten Krarup, 1. udgave 1.oplag, Løgumkloster Højskole 1995, 114 s.

”Løgumklosterguide gennem historie og nutid”, Træf, udgivet af Løgumkloster Højskole og Løgumkloster Højskoles kontaktkreds, 1995 nr. 2, s.10.

Årsberetning 1995. Folkekirkens Pædagogiske Institut, 1995, 4 s.

1996

Den indledende konfirmationsforberedelse. Fra forsøg til permanent ordning, Folkekirkens Pædagogiske Institut, Løgumkloster, 1996,  21 s.

”Irene Jul Nielsen” (mindeord), Træf, udgivet af Løgumkloster Højskole og Løgumkloster Højskoles kontaktkreds, 1996 nr. 1, s. 4.

”Kirkelig voksenundervisning – hvad, hvorfor, hvordan?”, Forum for Kirkelig Voksenundervisning, Folkekirkens Pædagogiske Institut, Løgumkloster, Nyhedsbrev 1996 nr. 1, s. 2-5.

”Tale ved mindehøjtideligheden i Hellerup kirke fredag 16. februar 1996 for Anders Mielke”, DMS-kredsen, udgivet af Det Danske Missionsselskab, 1996 nr. 2, marts, s. 3-5.

1997

”Forsøgsregistreringens tilrettelæggelse og resultater”, i: Forsøgsregistrering af kirkerne i Haderslev domprovsti og Københavns søndre provsti vedr. bygninger og udstyr efter 1850. En rapport, redigeret af Jens Kristian Krarup, Museet Holmen Løgumkloster 1997, s. 9-16.

1998

”25 års religionspædagogik og Folkekirkens Pædagogiske Institut. Status ved indvielsen, maj 97”, Præsteforeningens Blad 88. årg. nr. 5, 1998, s. 82-87.

”Gøglerne benyttede sig af det bedste tilbud, Bork Hansen kunne give: En rigtig gudstjeneste i Klosterkirken”. Om sognepræst Anders Bork Hansen, Løgumkloster. Digeposten (ugeavis) 19.8.1998, s. 5.

”Holmen i Løgumkloster – et museumspolitisk lærestykke”, Sønderjysk Månedsskrift 1998 nr. 12, december, s. 337-345.

Mindeord om Agnes Tange. Kristeligt Dagblad 25.6.1998.

”Museet Holmen, Løgumkloster”. Årsberetning i Nordslesvigske Museer, 1998.

”Refugiets identitet nu og fremover. Hvad er idealet?” Refugievennen, forår 1998, s. 20-23.

1999

Anmeldelse af Lisbeth Vestergaard Høst: ”Det Ene Fornødne, Nordslesvigsk Indre Mission og Det gamle Budskab 1880-1945. Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 76, 1997”. Sønderjysk Månedsskrift 1999 nr. 1/2, januar/februar, s. 30-31.

Anmeldelse af ”Fra Skabelse til Himmelfart. Jes Jessens Billedbibel i Løjt kirke 1785. Med bibelfortællinger og en efterskrift af Jens Bruun. Udgivet af Løjt Lokalhistoriske Forening i samarbejde med Løjt menighedsråd, 1998”. Sønderjysk Månedsskrift 1999 nr. 10, oktober, s. 266-267.

2000

”1970’erne – opbrud og omstilling” (Løgumkloster Højskole i 1970’erne). Træf (udgivet af Løgumkloster Højskoles kontaktkreds), årg. 2000 nr. 4, december, s. 4-6.

”Et middelalderligt prestigeprojekt”, Løgumkloster Kirke (kirkeblad) 2. årg. nr. 1, december 2000-februar 2001.

”Giv mig Gud en salmetunge, fortolkning”, i: Sangen begynder at gløde. Forkyndelsesmateriale til FDF Sangbogen, FDF 2000, s. 6.

2002

”Kirke og fællesskab”, Løgumkloster Kirke (kirkeblad) 3. årg. nr. 4, september-november 2002.

Løgumkloster Refugium 2001-2002 (årsskrift), udgivet af Løgumkloster Refugium 2002, s. 3-9: ”Fra vision til virkelighed” (Løgumkloster Refugiums forhistorie); s. 18-19: ”Refugiets Venners Støttekreds i 2001”.

Løgumkloster Refugium. Fra vision til virkelighed. En oversigt. 2002, 6 s. (fotokopieret materiale).

2003

Kunstforeningen Cirklen, Løgumkloster, årsprogram 2003: forord.

2004

Nu skal I bare høre. En fortællebog om den kristne tro, af Jens Kristian Krarup, Ingrid Schrøder-Hansen og Erik Ågård, illustreret af Kirsten Raagaard, 2. udgave 1. oplag, Alinea 2004, 80 s. Om øvrige udgaver og oplag: se afsnittet ”Gennemgående” sidst i bibliografien.

2005

”To i én. Præstehøjskolen og Folkekirkens Pædagogiske Institut 1981-1996”, Præstehøjskolen 1965-2005, et jubilæumsskrift, redigeret af Hans Vium Mikkelsen, udgivet af Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster, 2005, s. 24-26.

2006

Den Danske Klosterrute: Gennem Sønderjylland til Ribe, 1. udgave 1. oplag, Unitas Forlag 2006, 128 s.

”Kulturarv og bygningsbevaring i Løgumkloster”, By og Land, udgivet af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, nr. 71, marts 2006, s. 20-22.

”Mellem stræbsomhed og virkelighed”. I: Stenhusstudent 1952 – og hvad så? Fjorten livsfortællinger med indledning af Marianne Horsdal, udgivet af 50-års studenterjubilarerne 1952-2002. I anledning af skolens 100-års jubilæum den 4. sept. 2006, redigeret af Vibeke Dalgas og Jens Kristian Krarup, forlagsnavn: Stenhusstudenter 1952, s. 53-56.

2007

Den Danske Klosterrute: Fra Ribe til Viborg – med Hærvej og Søhøjland, 1.udgave 1. oplag, Unitas Forlag 2007, 264 s.

Den Danske Klosterrute: Gennem Sønderjylland til Ribe, 2. udgave 1. oplag, Unitas Forlag 2007, 144 s.

”Den Danske Klosterrute som moderne pilgrimsvej”, Pilgrimsspor, redigeret af Elizabeth Knox-Seith, Forlaget Univers 2007, s. 129-135.

2008

”Hensigten med Den Danske Klosterrute”, Nyhedsbrev nr. 1, januar 2008, s. 1-2, udgivet af Den Danske Klosterrutes Støtteforening på www.klosterruten.dk. Også i Pilgrimmen, udgivet af Foreningen af Danske Santiagopilgrimme, 9. årg. nr. 14, januar 2008, s. 56-57 (fejlagtigt angivet med Karen-Marie Jannerup som medforfatter).

”Nutidens pilgrimsvandring og det evangelisk-lutherske. En kirkelig græsrodsbevægelse. Hvad er der på færde?”, Dansk Kirketidende 160. årg. nr. 7, juli 2008, s. 210-212.

”Pilgrimsbevægelsen og det evangelisk-lutherske”, Nyhedsbrev nr. 2, 2008, s. 2-4, udgivet af Den Danske Klosterrutes Støtteforening på www.klosterruten.dk.

2009

”Den evige higen”, Sct. Marie Kirke, Sønderborg, Kirkeblad for Sct. Marie Sogn, juni-juli-august 2009, s. 2-3.

”Pilgrimsbevægelsen og det evangelisk-lutherske”, Pilgrimmen 10. årg. nr.16, februar 2009, udgivet af Foreningen af Danske Santiagopilgrimme, s. 40-42 (ændret udgave af artikel fra 2008 med samme titel).

”Pilgrimsvandringens historie og idé”, Vaya con Dios - Jacob Tue Larsen, udgivet af Museet for Religiøs Kunst i Lemvig og Museet Holmen Løgumkloster, 2009, s. 25-34.

2010

Den Danske Klosterrute: Fra Helsingør til Slangerup – med Eskilsø, 1. udgave 1. oplag, Unitas Forlag 2010, 224 s.

Den Danske Klosterrute: Fra Slangerup til Roskilde, 1. udgave 1. oplag, Unitas Forlag 2010, 232 s.

”Hvor der er liv, bliver forandring til vækst. Begyndelsen og højskolens første årtier: Idé, udfordringer og perspektiver”, Alting er altid på vej..., Løgumkloster Højskole 1960-2010, et jubilæumsskrift, udgivet af Løgumkloster Højskole 2010, s. 6-16.

2011

”Klosterrutens logo”, Nyhedsbrev nr. 3, januar 2011, s. 1-3, udgivet af Den Danske Klosterrutes Støtteforening på www.klosterruten.dk.

2012

”Den Danske Klosterrute – et tilbageblik”, Nyhedsbrev august 2012, s. 1-5, udgivet af Foreningen Den Danske Klosterrute på www.klosterruten.dk.

Den Danske Klosterrute: Fra Roskilde til Slagelse, 1. udgave 1. oplag, Unitas Forlag 2012, 228 s.

”Klosterruten mellem Roskilde og Slagelse” og ”Klosterruten mellem Slagelse og Vordingborg”, Nyhedsbrev januar 2012, s. 1-2, udgivet af Foreningen Den Danske Klosterrute på www.klosterruten.dk.

Den Danske Klosterrute: Fra Slagelse til Vordingborg, 1. udgave 1. oplag, Unitas Forlag 2012, 206 s.

2013

”Den Danske Klosterrute fra Roskilde til Vordingborg. Tale ved reception i Sorø 12. maj 2012 (i uddrag)”, 3 s. Korrigeret udgave sendt 10.4.2013 til abonnenterne af Roskilde Pilgrimsforenings nettidsskrift Vejen, oprindeligt i 2. årg. nr. 4, 2013, s. 13-15.

”Stjernestunder på pilgrimsvejen”, Nyhedsbrev december 2013, s. 1-4, udgivet af Foreningen Den Danske Klosterrute på www.klosterruten.dk.

2014

”Impulser til samtale om pilgrimsbevægelsen i luthersk-evangelisk perspektiv”, Nyhedsbrev november 2014, s. 10-11, udgivet af Foreningen Den Danske Klosterrute på www.klosterruten.dk.

”Jensine og Anna B. Krarup”, ”Martin P.C. Schwarz”, ”Søren H.S. Prahl”, Løgumkloster Kirkegård. En guide til en gåtur på Løgumkloster Kirkegård, udgivet af Løgumkloster Kirke 2014, hhv. s. 11, 12, 17 (biografier).

”Livsmål og livsvej”, Nyhedsbrev november 2014, s. 2-6, udgivet af Foreningen Den Danske Klosterrute på www.klosterruten.dk

Nu skal I bare høre. En fortællebog om den kristne tro, af Jens Kristian Krarup, Ingrid Schrøder-Hansen og Erik Ågård, illustreret af Peter Bay Alexandersen,  3. udgave, 1. oplag, Alinea, udgivet nov. 2014 ( i kolofonen angives 2015).

2015

"DK-Løgumkloster/Lügumkloster" (præsentation på tysk af kloster og institutioner i Løgumkloster), Kirchen und Klöster der Zisterzienser. Das evangelische Erbe in ökumenischer Nachbarschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz, udgivet af Paul Geissendörfer, 1. udgave, Kunstverlag Josef Fink, Lindenberg im Allgäu, Tyskland, 2015, s. 235-236.

Kloster Lügum. Lebendiges Kulturerbe, 1. udgave 1. oplag, Museet Holmen, Løgumkloster, 2015, 36 s. + omslagssider med tekst.

Loegumkloster Church. A Living Cultural Heritage, oversættelse fra dansk: Edward og Hanna Broadbridge, 1. udgave 1. oplag, Museet Holmen, Løgumkloster, 2015, 36 s. + omslagssider med tekst.

Løgumkloster Kirke. Levende Kulturarv, 1. udgave 1. oplag, Museet Holmen, Løgumkloster, 2015, 36 s. + omslagssider med tekst.

Nu skal I bare høre. En fortællebog om den kristne tro. Se under 2014!

2016

"Aftensang for alle", Kirkeblad for Løgumkloster Sogn, nr. 19, april-maj-juni-juli 2016, s.12.

"Et lille jubilæum", Nyhedsbrev maj 2016, s. 1-2, udgivet af Foreningen  Den Danske Klosterrute på www.klosterruten.dk.

 "Geschichte und Werdegang von Lügumkloster. Zusammenfassung". Cistopedia - Encyclopædia Cisterciensis, https://cistopedia.org. Sammenfatning af foredrag på 24. årsmøde for Gemeinschaft Evangelischer Zisterzienser-Erben in Deutschland 24.4.2016 i Løgumkloster.

2017

"Tale af Jens Kristian Krarup ved receptionen med præsentation af guidebogen "Den Danske Klosterrute: Lolland-Falster", Maribo 3.6.2017. Nyhedsbrev juni 2017, s.3-4, udgivet af Foreningen Den Danske Klosterrute på www.klosteerruten.dk

2018 

"Klosterruten i Sønderjylland". Sønderjysk Månedstidskrift. 2018, nummer 3, side 102-107. 


2019

"Gøglergudstjenesten - de først år". Årsskrift 2019. Historisk Forening for Løgumkloster Kommune, side 13-18.

Gennemgående:

Ca. 1955 ff.

”Tveje-Merløse Kirke” (guide), udgivet af Tveje-Merløse sogns menighedsråd ca. 1955. Genoptrykt indtil 1980’erne (?). 8 s. 

1968-1998

Andagt én gang årligt i Brødremenighedens husandagtskalender (heraf: 1.4.1969, 16.4.1973, 18.10.1975, 17.3.1977, 20.5.1982, Kristi Himmelfartsdag 1983, 16.5.1985, 8.7.1987, 7.9.1988, 6.1.1990, 21.12.1992, 28.12.1993, 22.9.1994, 3.6.1995, 30.1.1996, 10.6.1997, 21.6.1998).

1974-2014

Oversættelser af salmer (se Løgumklostersangbogen 1974): Salmen ”Fyldt af glæde over livets under” i den udgave, som blev bragt i ”78-tillægget til ”Den Danske Salmebog”, redigeret af Kirkeligt Centrum, 1978 (vers 1-5 v. Jens Kristian Krarup, vers 6 v. Jens Lyster), er optaget i ”Den Danske Salmebog”, 2003 ff., ”Lovsang, Katolsk salmebog til brug i Bispedømmet København”, 2006  og flere andre salme- og sangbøger. Salmen ”De lånte en krybbe” er optaget i ”Sange og Salmer”, 2014 (fællessangbog for Kristeligt Forbund for Studerende, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission og Indre Mission).

1989-2014/15

”Nu skal I bare høre. En fortællebog om den kristne tro”. 1. udgave 1989, 80 s., 13 oplag 1989-2003. 1.- 4. oplag: Lademanns Læremidler. 5.-7. oplag: Gad og Grafisk. 8.-13. oplag 1997 ff.: Alinea. 2. udgave Alinea 2004, 80 s., syv oplag 2004-2013. 3. udgave 1. oplag Alinea nov. 2014 (i kolofonen angives 2015). Omtales i den udførlige bibliografi kun ved udsendelsen af nye udgaver 1. oplag.

B Redaktionsvirksomhed

Elevforeningsblad: Haslev Udvidede Højskole fra juli-august 1962, navneskift 1963 til ”Den udvidede Højskole Haslev”. Redaktør til januar-februar 1964.

Haslev Højskole 1891-1966 (jubilæumsskrift, 16 s., særnummer af Haslev Højskoles elevforeningsblad 1966 nr. 7-8, se ovf.). Tekst: Jens Kristian Krarup. Redaktionsudvalg: Helge Andersen, Vagn Rask Andresen og Jens Kristian Krarup.

Elevforeningsblad: Løgumkloster Højskole Bibelhøjskolen fra 9. årg. nr. 5, oktober 1970, navneskift 1972 til ”Profil”, navneskift 1977 fra nr. 2-3 til ”Træf”. Redaktør til udgangen af 1978.

Miljø i Løgumkloster, udgivet af Løgumkloster Miljøforening 1975, redaktion: Jens Kristian Krarup, 8 s.

Løgumkloster Studier, bd. 1, Festskrift til Olga Bartholdy på 80-årsdagen 20. Juli 1978, redaktion: Niels Sterum, desuden Frede Gotthardsen og Jens Kristian Krarup, udgivet af Refugiets Kulturforening, Løgumkloster 1978, 169 s.

Løgumkloster Studier bd. 2, redaktion: Niels Sterum, desuden Frede Gotthardsen og Jens Kr. Krarup, udgivet af Refugiets Kulturforening og Historisk Forening for Løgumkloster Kommune, 1980, 132 s.

Løgumkloster Studier bd. 3, redaktion: Niels Sterum, desuden Frede Gotthardsen og Jens Kristian Krarup, udgivet af Refugiets Kulturforening og Historisk Forening for Løgumkloster Kommune, 1981, 201 s.

Børnegudstjeneste med højmessens grundtræk. Af en arbejdsgruppe på Præstehøjskolen. Redaktion: Ruth Skovsborg og Jens Kristian Krarup. Forlaget Aros 1984, 210 s.

Løgumkloster Studier bd. 4, redaktion: Birgitte Wistoft, desuden G. Tolderlund-Hansen, Helga Josephsen, Frede Gotthardsen og Jens Kristian Krarup, udgivet af Museet Holmen Løgumkloster og Historisk Forening for Løgumkloster Kommune, 1984, 259 s.

Pædagogik og Kirke nr. 1-4, 1984-1985, fotokopieret tidsskrift, redigeret og udgivet af Jens Kristian Krarup, Præstehøjskolen, Løgumkloster.

Normkrise og holdningsdannelse, samarbejdsmuligheder i forholdet folkeskole-folkekirke, oplæg ved 4. Religionspædagogiske Seminar i Løgumkloster, red. Jens Kristian Krarup, Det religionspædagogiske Studiecenter, Løgumkloster, 1988, 96 s.

walter habdank, 1. udgave 1. Oplag. Redaktion og oversættelser ved Jens Kristian Krarup, Museet Holmen Løgumkloster 1991, 16 s.

Indledende konfirmationsforberedelse i storbymiljøer. Rapport fra en konference i Løgumkloster 2.-4. april 1992 afholdt af Præstehøjskolen i samarbejde med Det religionspædagogiske Studiecenter. Redaktion: Jens Kristian Krarup. Det religionspædagogiske Studiecenter, Løgumkloster, 1992, 32 s.

Religionspædagogik i Danmark. En håndbog redigeret af Jens Kristian Krarup, Nina Tange Kristensen, Birgitte Larsen og Viggo Ernst Thomsen, Materialecentralen Religionspædagogisk Center, Frederiksberg, 1993, 113 s.

Indledende konfirmationsforberedelse: Etableringsfasen, udarbejdet af en projektgruppe på Folkekirkens Pædagogiske Institut, Løgumkloster, redigeret af Jens Kristian Krarup og Ejvind Nielsen, udgivet af Folkekirkens Pædagogiske Institut, Løgumkloster, 1995.

Katekismus for vor tid? Konferenceoplæg og artikler, red. Jens Kristian Krarup, Folkekirkens Pædagogiske Institut, 1995, 42 s.

Ud fra en gudstjenstlig sammenhæng. Håndbog om indledende konfirmationsforberedelse. Udarbejdet af en projektgruppe på Folkekirkens Pædagogiske Institut, redigeret af Jens Kristian Krarup under medvirken af Jette Dahl, Finn Rosenberg og Helle Theill, Materialecentralen Religionspædagogisk Center, Frederiksberg, 1996, 261 s.

Forsøgsregistrering af kirkerne i Haderslev domprovsti og Københavns søndre provsti vedr. bygninger og udstyr efter 1850. En rapport. Redigeret af Jens Kristian Krarup, Museet Holmen Løgumkloster 1997, 342 s.

Missionsfester i 100 år (omslagstitel: Missionsfester i Tinglev i 100 år). Redigeret af Jens Kristian Krarup og Erling Bjerrum Petersen, udgivet af Danmission 2004, 35 s.

Stenhusstudent 1952 og hvad så? Fjorten livsfortællinger, med indledning af Marianne Horsdal, udgivet af 50-års studenterjubilarerne 1952-2002, i anledning af skolens 100-års jubilæum den 4. sept. 2006, redigeret af Vibeke Dalgas og Jens Kristian Krarup, forlagsnavn: Stenhusstudenter, 1952, 90 s.

Alting er altid på vej..., Løgumkloster Højskole 1960-2010 - et jubilæumsskrift, redigeret af Bent Andreasen (ansvarshavende), Jens Kristian Krarup og Gertrud Yde Iversen, udgivet af Løgumkloster Højskole, 2010, 64 s.

Den Danske Klosterrute: Lolland-Falster, redigeret af  Elizabeth Knox-Seith, Jens Kristian Krarup (koordinerende) og Tove Niclasen, 1. udgave 1. oplag, forlaget Eksistensen 2017, 266 s.

C Radioudsendelser

med Jens Kristian Krarup, bl.a.:

”Ved dagens begyndelse”, Danmarks Radio Program 1. Fire udsendelser: 9.6.-12.6 1981*).

”Ved dagens begyndelse”, Danmarks Radio Program 1. Fem udsendelser: 29.9.-3.10.1981*).

”Langfredags musikandagt” i Løgumkloster Kirke*). Danmarks Radio 13.4.1984. Liturgisk tilrettelæggelse og liturg: Jens Kristian Krarup. Musik: Peter Langberg.

”Hvad er dogmatik?” Danmarks Radio Program 1 10.1.1993. Samtale med Mogens Hansen i serien Det dogmatiske Værksted, Søndag morgen – om os selv og det vi tror på. Båndudskrift trykt i bogen ”Det dogmatiske værksted”, se bibliografi ovf. under 1994.

”Pilgrimsveje”, i udsendelsesrækken ”Mennesker og tro”, tilrettelagt af Anders Laugesen, Danmarks Radio P1, 9. juli 2006.

Om Den Danske Klosterrute i udsendelsesrækken ”Vita”, Danmarks Radio P1, 16. december 2010 kl. 11.30.

*) Manuskripter i Rigsarkivet, arkivnr. 07635 (”Jens Kristian Krarups privatarkiv”)

D TV-udsendelser

”Alle os under himlen”. TV-serie i 6 afsnit. Manuskript: Bent Haller, instruktion: Martin Miehe-Renard, fotograf: Morten Rasmussen, baseret på bogen ”Nu skal I bare høre” af Jens Kristian Krarup, Ingrid Schrøder Hansen og Erik Ågård, 1. udgave 1989 ff., se ovf. i bibliografien. Co-produktion mellem Danmarks Radio/TV-provinsenheden og Danmarks Kirkelige Mediecenter, Århus. Udsendt første gang i 1993 på DR TV, også vhs. Genudgivet på dvd med introduktioner i 2007. Distributør: Danmarks Kirkelige Mediecenter. Lærervejledning udarbejdet af Kirsten Juul Sørensen og Bodil Bjerre.

”Den Danske Klosterrute”. TV-serie i 8 afsnit a 25 minutter. Optaget af Kaj Hartmeyer til TVmidtvest i samarbejde med Jens Kristian Krarup. Udsendt første gang på TVmidtvest:  23.10.2012 (1/8), 6.11.2012 (2/8), 20.11 2012 (3/8), 4.12.2012 (4/8), 18/12 2012 (5/8), 1.1.2013 (6/8), 15.1.2013 (7/8) 29.1.2013 (8/8). Optaktsudsendelse 25 min. 9.10.2012 med interview af Jens Kristian Krarup, der også medvirker i 1/8 og 3/8. Siden udsendt på andre regionale TV-stationer og har kunnet ses på www.tvmidtvest.dk.